top of page

מפסק קיר כפול לתריסי גלילה רפפות וסוככים EXTRA WHITE

מפסק זה בעל שורת לחצני הפעלה כפולה, מתחבר לשני מנועי גלילה או רפפות, ומתאפיין באותם נתוני עיצוב כמו מפסקי הקיר למנוע בודד, ניתן להפעיל כל תריס או רפפה בנפרד על ידי לחצני המפסק, ובנוסף, ניתן להפעיל מפסק זה, בעזרת תשדורת אלחוטית על ידי שלט רב ערוצי, מול כל תריס או רפפה בנפרד, או הפעלה כוללת של שני התריסים או הרפפות גם יחד.

מפסק קיר לתריסי גלילה, רפפות או סוככים חשמליים

 

מפסקי הקיר לשליטה על תריס הגלילה או על הרפפות והסוככים החשמליים, מעוצבים בקו נקי ואלגנטי, מינימלסטי, ממוסגרים בפס כסוף עדין המשווים לו מראה יוקרתי ומיוחד, ועשויים מפלסטיק יצוק לבן במיוחד. EXTRA WHITE .
מפסק זה מתחבר למנוע יחיד ובעל שלושה לחצני הפעלה, מאפשר שליטה על העלייה, ירידה, ועצירה.
במקרה של חיבור לסוכך, המפסק מאפשר שליטה על פתיחה, סגירה, ועצירה.
ניתן להפעיל מפסק זה באמצעות לחצני ההפעלה או בתשדורת אלחוטית על ידי שלט.

שלט רחוק חד ערוץהשלט רחוק להפעלת תריסי הגלילה, התריס הוונציאני, ווילון הגלילה או הרפפות, מעוצב בקווים נקיים, דק במיוחד ובעל מסך המואר בתאורת LED, מפעיל מפסק או בקר אחד, וכך בלחיצת כפתור ניתן להעלות או להוריד את התריס הוונציאני, הווילון החשמלי, תריס הגלילה הרפפות או הסוכך.

מוצרים ופתרונות 

 

 

בקר לתריס וונציאני או לווילון גלילה חשמלי

 

בקר זה בעל שנאי מובנה, וניתן לחברו לבית חכם באמצעות מגע ייבש.
הבקר מותקן בארון החשמל , ומאפשר מראה קירות נקי ממפסקים, חוסך את הצורך לחיבור מסורבל של מס' בקרים לאותו השנאי, וניתן לחברו למנוע יחיד .

על גבי הבקר עצמו, לחצני הפעלה למעלה ולמטה, מה שמאפשר הפעלה של התריס הוונציאני או ווילון הגלילה החשמלי, גם ללא השלט, כך שאם ישנה תקלה בשלט, עדיין ניתן יהיה לשלוט במערכות ההצללה.

בקר לתריסי גלילה או לתריס רפפות


בקר זה מותקן בארון החשמל, וניתן לחברו לארבעה מנועים שונים, מאפשר מראה קירות נקי ממפסקים, וחוסך את המקום בארון החשמל ואת הסירבול שבחיבור כל בקר למנוע בנפרד.
ההפעלה של בקר זה נעשית באמצעות שלט רב ערוצי.

מפסקי קיר לתריס וונציאני, לווילון גלילה חשמלי, לתריסי גלילה, רפפות, וסוככים EXTRA WHITE

מפסקי הקיר לשליטה על פעולת מוצרי ההצללה החשמליים, מעוצבים בקו נקי ואלגנטי, מינימלסטי, ממוסגרים בפס כסוף עדין המשווים לו מראה יוקרתי ומיוחד, ועשויים מפלסטיק יצוק לבן במיוחד. EXTRA WHITE .

מפסק זה מתחבר למנוע יחיד ובעל שלושה לחצני הפעלה, מאפשר שליטה על העלייה, הירידה, והעצירה .
במקרה של חיבור לתריס וונציאני יש אפשרות שליטה על הסיבסוב, ובכך מתאפשרת  השליטה על אופן ומידת חדירת האור אל החלל.
ניתן להפעיל מפסק זה באמצעות לחצני ההפעלה או בתשדורת אלחוטית על ידי שלט.

bottom of page