top of page

חברת M&L Global Systems מייבאת ומשווקת מוצרי פיקוד והפעלה חכמים למוצרי הצללה שונים.
עם העלייה במגמה האדריכלית  של יצירת חללים מוארים, והשאיפה להכניס יותר אור אל חללי המגורים והעבודה, להכניס את החוץ אל הפנים, ליצור זרימה מן החלל החיצוני אל הפנימי , כמו גם הנטייה ליצור המשכיות בין החללים,  אנו רואים עלייה חדה בשימוש בזכוכית על סוגיה, ובד בבד אנו נצרכים לפתרונות הצללה שונים, על מנת לחסוך באנרגיה ובצריכת החשמל הנצרך לקירורם של חללים אלו.
חברת M&L Global Systems  שמה לה למטרה להנגיש  את האיבזור המתלווה למוצרי ההצללה, תוך שמירה על איכותם של המוצרים, הקפדה על נוכחות ויזואלית בקווים נקיים ואלגנטים, ושיווק המוצרים לקהל הרחב במחיר הוגן.

 

חברת M&L Global Systems  מייבאת מוצרים איכותיים, בסטנדרטים גבוהים, ומוצריה מאושרים לסימון CE  ממעבדות מאושרות ומוכרות בקנדה.
חברת M&L Global Systems  שמה לה למטרה להנגיש את הנוחות שבשליטת האלחוט על מוצרי ההצללה בכל בית, ללא צורך בחיווט כבלי חשמל בקירות, או במחשב מרכזי.
המוצרים המיובאים על ידי חברת M&L Global Systems, מיועדים ליצירת נוחות ואסתטיקה שהייתה שמורה עד לא מכבר למוצרי יוקרה, ומוצרים שיועדו לבתים חכמים כמו מפסקי קיר המתקשרים עם שלט אלחוטי להפעלה של חלונות וונציאנים, ווילונות גלילה חשמליים, רפפות חשמליות חיצוניות.
גם  בקרים ופיקודים להפעלת מוצרים אלו, ניתנים למיקום בארון חשמל ומופעלים בתשדורת אלחוטית על ידי שלט.
את הבקרים של חברת M&L Global Systems ניתן לחבר גם למערכת בית חכם באמצעות מגע ייבש, ולשלוט על מוצרי ההצללה בעזרת שלט רב ערוצי.
ניתן למצוא בין מוצרי החברה מנועים לתריסי גלילה חשמליים בקטרים ומשקלים שונים, לאחר שעברו בקרת רעשים ואיכות.

bottom of page